ĐẾN BÂY GIỜ MỚI BIẾT – #HaiVL

Mời bạn cùng chia sẻ bài viêt lên nhật kí cho mọi người cùng đọc mình vui mọi người cùng vui nhé

Một bà gọi điện thoại cho luật sư hẹn gặp nhau bàn công việc:

– Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì ông ta nói tôi giống con hà mã.

– Được rồi, chuyện xảy ra khi nào?

– 7 năm trước đây.

– 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?

– Bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi trông thấy con hà mã.

– !?!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*