Đà Nẵng: Sẽ có chính sách mới hỗ trợ các hộ dân nợ tiền đất – #HaiVL

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên đã ký công văn gửi các sở, ngành, quận huyện về triển khai thực hiện quy định về thu nợ tiền sử dụng đất theo chính sách mới.

Theo đó, chuẩn hộ nghèo để xác định hộ được nợ tiền sử dụng đất áp dụng theo nghị quyết HĐND TP và có giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND phường, xã cấp còn hiệu lực tại thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất.

Những hộ gia đình, cá nhân có các hồ sơ sau để làm cơ sở trả nợ tiền sử dụng đất: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất; hợp đồng, phụ lục hợp đồng ghi nợ tiền sử dụng đất; thông báo nợ hoặc giấy xác nhận nợ của các ban quản lý, các công ty, trung tâm phát triển quỹ đất và các chi nhánh, các ban giải phóng mặt bằng tại các quận, huyện; thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

Việc xác định số tiền nợ tiền sử dụng đất theo các hướng sau: Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% trước thời điểm 1-7-2007 (kể cả những trường hợp đã quá hạn trả nợ theo hợp đồng, phụ lục HĐ) thì căn cứ số lượng vàng còn nợ và giá vàng 98% tại thời điểm đó là 1,26 triệu đồng/chỉ để xác định số tiền còn nợ (= số chỉ vàng còn nợ x 1,26 triệu đồng).

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% từ ngày 1-7-2007 đến trước ngày 15-6-2011 thì xác định số tiền còn nợ theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ.

Các trường hợp này nếu trả nợ trước ngày 1-3-2021 thì trả theo số tiền đã xác định như trên, còn trả sau thời điểm tháng 3-2021 thì phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.

Việc trả nợ tiền sử dụng đất như trên áp dụng đối với: hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được nợ tiền sử dụng đất theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) của TP; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được TP có quyết định cho nợ tiền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định 45.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn có hơn 7.000 hộ dân bị giải tỏa nợ tiền đất tái định cư TP từ những năm 2000 – 2015 khoảng 870 tỉ đồng, phần lớn là các hộ nợ quá hạn trên 5 năm nên người dân nợ tiền đất chưa được cấp “sổ hồng”.

MuaBanNhaDat theo TBKD

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*